Print

Wijzigingsdecreet regelgeving politiek verlof - Definitieve regelgeving

Datum ministerraad
vrijdag 21 december 2018
Omschrijving

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat de regelgeving over politiek verlof wijzigt. Dit wijzigingsdecreet werd op 20 december 2018 door het Vlaams Parlement aangenomen.