Print

Wijziging Vlaams Personeelsstatuut: overheveling personeel provincies in kader van afslanking provincies

Soort
Beslissing Vlaamse Regering
Datum ministerraad
vrijdag 15 december 2017
Samenvatting

Met het decreet van 18 november 2016 over de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies wil de Vlaamse Regering de taakstelling van de provincies aanscherpen. In de toekomst zullen de provincies niet langer taken of dienstverlening ontplooien op het vlak van de zogenaamde culturele en persoonsgebonden aangelegenheden. Dit betekent dat het personeel moet geïntegreerd worden in ofwel de diensten van de Vlaamse overheid ofwel de lokale besturen. In het kader van de afslanking van de provincies wijzigt de Vlaamse Regering daarom nu, na advies van de Raad van State, definitief het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006. Het bepaalt onder meer de inschalingsmodaliteiten voor die personeelsleden van de provincies die vanaf 1 januari 2018 overgeheveld worden naar de diensten van de Vlaamse overheid.