Print

Wijziging provinciedecreet (voorontwerp)

Soort
Beslissing Vlaamse Regering
Datum ministerraad
vrijdag 2 februari 2018
Samenvatting

Het decreet over het lokaal bestuur verving de bestaande decreten voor gemeente, OCMW en intergemeentelijke samenwerking en vrijwillige samenvoeging van gemeenten. Dat zorgde voor een vereenvoudiging van de organieke regels,waarbij ook rekening wordt gehouden met de voortschrijdende digitalisering, de hervorming van het bestuurlijk toezicht en een aanpassing van de regels voor de beleids- en beheerscyclus. De regels voor gemeenten, OCMW's en provincies zijn steeds onderling afgestemd, om zo bij te dragen tot vereenvoudiging en transparantie van het bestuur. Om het Provinciedecreet nu aan te passen aan de aanpassingen uit het decreet over het lokaal bestuur, wijzigt de Vlaamse Regering principieel diverse bepalingen van het Provinciedecreet. Het voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu voor onderhandelingen voorgelegd aan de sociale partners, en gaat daarna voor advies naar de Raad van State.