Print

Wijziging decreet over de begraafplaatsen en de lijkbezorging - Goedkeuring na advies van de Raad van State

Volledig opschrift
Wijziging decreet over de begraafplaatsen en de lijkbezorging
Datum ministerraad
vrijdag 22 februari 2019
Omschrijving

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het decreet over de begraafplaatsen en de lijkbezorging. De wijziging is nodig doordat verscheidene artikelen van het Burgerlijk Wetboek werden opgeheven, waardoor de principes opgenomen in deze artikelen geen wettelijke basis meer hebben. De decreetswijziging moet ervoor zorgen dat de principes worden opgenomen in het decreet. Het gaat daarbij over de kosteloosheid van de verleende toestemming tot begraving, de toestemming tot begraving op basis van een overlijdensattest, de wachttermijn van 24 uur na het overlijden voor een toestemming tot begraving, en het opmaken van een proces-verbaal bij tekenen of aanwijzingen van een gewelddadige dood. Dit ontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.