Print

Wijziging decreet over de begraafplaatsen en de lijkbezorging - Principiële goedkeuring m.h.o. op adviesaanvraag aan de Raad van State

Volledig opschrift
Wijziging decreet over de begraafplaatsen en de lijkbezorging
Datum ministerraad
vrijdag 11 januari 2019
Omschrijving

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het decreet over de begraafplaatsen en de lijkbezorging. De wijziging is nodig doordat verscheidene artikelen van het Burgerlijk Wetboek werden opgeheven, waardoor de principes opgenomen in deze artikelen geen wettelijke basis meer hebben. De decreetswijziging moet ervoor zorgen dat de principes worden opgenomen in het decreet. Het gaat daarbij over de kosteloosheid van de verleende toestemming tot begraving, de toestemming tot begraving op basis van een overlijdensattest, de wachttermijn van 24 uur na het overlijden voor een toestemming tot begraving, en het opmaken van een proces-verbaal bij tekenen of aanwijzingen van een gewelddadige dood. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.