Vrijwillige fusies van gemeenten: ondersteunende maatregelen

Volledig opschrift
Vrijwillige fusies van gemeenten: ondersteunende maatregelen
Status
Definitieve goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 10 juli 2020
Omschrijving

Lokale besturen kunnen vrij kiezen of en met wie ze wensen te fusioneren. De lokale besturen leggen de voorstellen tot fusie voor aan de Vlaamse Regering die al of niet een decretaal initiatief kan nemen. In dit kader keurt ze nu de principes van een financieel ondersteuningspakket goed voor fusieoperaties die een bepaalde minimale schaalgrootte bereiken en ingaan vanaf de nieuwe lokale bestuursperiode in 2025. Deze financiële ondersteuning (schuldovername) wordt gedifferentieerd naargelang de bereikte schaalgrootte. Naast de schuldovername zal er ook een garantieregeling voor het gemeentefonds van toepassing zijn waardoor de nieuwe fusiegemeente, nooit minder ontvangt dan de som van de afzonderlijke lokale besturen. De nieuwe gemeente zal in de bestuursperiode 2025-2030 twee schepenen meer kunnen bevatten dan voor de fusie. In de daaropvolgende bestuursperiode 2030-2035 krijgt ze één schepen extra.