Voorwaarden schuldovername vrijwillige samenvoeging gemeenten

Volledig opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering van 29 januari 2021 tot vaststelling van de voorwaarden voor de schuldovername in het kader van een vrijwillige samenvoeging van gemeenten op 1 januari 2025
Status
Definitieve goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 29 januari 2021
Omschrijving

De Vlaamse Regering wil fusies van gemeenten stimuleren. Ze werkt daarvoor een financieel ondersteuningspakket uit, voor fusieoperaties van een bepaalde minimale schaalgrootte en die ingaan vanaf de nieuwe lokale bestuursperiode op 1 januari 2025. De financiƫle ondersteuning (schuldovername) wordt gedifferentieerd naargelang de bereikte schaalgrootte. Gemeenten kunnen tot uiterlijk 31 december 2023 een gezamenlijk voorstel indienen tot samenvoeging per 1 januari 2025 om te kunnen genieten van een overname van (een deel van) hun schulden door de Vlaamse overheid.