Voorontwerp decreet zomerscholen

Volledig opschrift
Voorontwerp van decreet betreffende de organisatie van zomerscholen
Status
Principiële goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 11 februari 2022
Omschrijving

Na advies van de VLOR hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over de organisatie van zomerscholen. Het decreet zorgt voor de structurele verankering van de zomerscholen en komt zo tegemoet aan het 'Plan voor een kwalitatief versterkt onderwijs in uitvoering van het relanceplan Vlaamse Veerkracht'. De leerachterstand wegwerken gebeurt in de scholen én tijdens de schooluren, maar aanvullend is het, zeker voor kwetsbare leerlingen, zinvol om extra leertijd te creëren en het leerverlies door het zomereffect te beperken. De zomerscholen kunnen dus vanaf nu elk jaar in de zomervakantie plaatsvinden, met een gevarieerd aanbod gekoppeld aan de onderwijsdoelen en het individueel onderwijstraject van de deelnemende leerlingen. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.