Voorontwerp decreet tot wijziging Havendecreet in uitvoering van de Verordening (EU) 2017/352

Volledig opschrift
Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens, het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en het decreet van 3 mei 2019 houdende de havenkapiteinsdienst
Status
Principiële goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 3 september 2021
Omschrijving

Na adviezen van de MORA en van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel het Havendecreet. De wijziging brengt het Havendecreet in lijn met de Europese verordening over havendiensten en gemeenschappelijke regels rond financiële transparantie van havens, schrapt een aantal verouderde bepalingen, en vereenvoudigt andere bepalingen of past ze aan aan de huidige praktijk en het huidige havenbeleid. Ook de relatie tussen de bepalingen van het Havendecreet en de Algemene Groepsvrijstellingsverordening wordt verduidelijkt. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State.