Visienota herbestemming parochiekerken

Volledig opschrift
Visienota: beleidsmaatregelen voor de her- en nevenbestemming van parochiekerken in Vlaanderen
Status
Definitieve goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 16 juli 2021
Omschrijving

De Vlaamse Regering stemt in met de visienota 'Beleidsmaatregelen voor de her- en nevenbestemming van parochiekerken in Vlaanderen' en met de principes die erin vervat zijn. De visienota formuleert hefbomen om stappen vooruit te zetten en een hernieuwde dynamiek te doen ontstaan in het her- of nevenbestemmen van kerken die niet meer of ten dele voor de eredienst noodzakelijk zijn, door er met aangepaste beleidsinstrumenten op in te spelen. De visienota zal nu ingediend worden in het Vlaamse Parlement.