Print

Vervanging analoge bestuursdocumenten door digitale - Goedkeuring na adviesaanvraag aan de Raad van State

Volledig opschrift
Vervanging analoge bestuursdocumenten door digitale
Datum ministerraad
vrijdag 18 januari 2019
Omschrijving

In Vlaanderen werken overheidsdiensten steeds meer digitaal. In het bestuursdecreet is daarom een regeling voorzien om lokale besturen en de Vlaamse overheid toe te laten analoge bestuursdocumenten te vervangen door rechtsgeldige elektronische kopieën, de zogenaamde 'substitutie'. Om uitvoering te geven aan deze regeling, hecht de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, haar definitieve goedkeuring aan het besluit dat de substitutie van analoge bestuursdocumenten regelt, zonder verlies van rechtsgeldigheid.