Print

Tweede pensioenpijler: Vlaams Pensioenfonds en wijziging Vlaams personeelsstatuut

Datum ministerraad
vrijdag 14 september 2018
Omschrijving

De Vlaamse Regering heeft eind februari de conceptnota 'tweede pensioenpijler - opzetten van het Vlaams aanvullend pensioenstelsel en het Vlaams Pensioenfonds voor de contractuelen van de diensten van de Vlaamse overheid en andere besturen' goedgekeurd. In uitvoering van deze conceptnota, en na advies van de Raad van State, hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet dat de oprichting, de samenstelling, de bevoegdheid, de werking en het toezicht van het Vlaams Pensioenfonds regelt. Het bepaalt welke werkgevers (verplicht of facultatief) toetreden tot het Vlaams Pensioenfonds, welke werkgevers verplicht zijn om een identiek pensioenstelsel in te voeren en welke werkgevers kunnen aansluiten met een eigen publiek pensioenstelsel en hoe de kenmerken van dit pensioenstelsel bepaald worden. Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.