Print

Tuchtprocedure voor het statutaire provinciepersoneel - Goedkeuring na onderhandelingen en advies van de Raad van State

Datum ministerraad
vrijdag 14 december 2018
Omschrijving

Het gewijzigde Provinciedecreet bevat enkele belangrijke vernieuwingen op het vlak van tucht voor het statutair provinciepersoneel. Zo wordt onder meer de elektronische verwerking van gegevens mogelijk gemaakt en wordt er geen tuchtonderzoeker meer opgelegd. Na onderhandelingen, en na advies van de Raad van State, keurt de Vlaamse Regering nu definitief de vernieuwde tuchtprocedure voor het statutaire provinciepersoneel goed