Subsidies voor het programmamanagement en de bestaffing van de vaccinatieteams in vaccinatiecentra

Volledig opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering van 12 februari 2021 tot toekenning van een subsidie aan de zorgraden en de penvoerende organisaties voor het programmamanagement en de bestaffing van de vaccinatieteams in de vaccinatiecentra
Status
Definitieve goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 12 februari 2021
Omschrijving

Om de werking van de vaccinatiecentra vlot te laten verlopen en om aan alle te vaccineren burgers in de vaccinatiecentra een vaccin toe te dienen, kent de Vlaamse Regering aan de zorgraden en aan de betrokken organisaties een subsidie van zo'n 113 miljoen euro toe om volgende kosten te financieren: voor het programmamanagement een vergoeding voor de programmamanager, de medische expertise, de communicatie en het populatiemanagement; en voor de bestaffing van de vaccinatieteams een vergoeding voor verpleegkundigen, artsen, apothekers en HR-management.