Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing – erkenning – 2021 - 2025

Volledig opschrift
Erkenning Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing 2021-2025
Status
Definitieve goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 4 december 2020
Omschrijving

De Vlaamse Regering keurt de erkenning van het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing goed (2021-2025). Het Steunpunt zal vanaf 1 januari 2021 onderzoek verrichten naar een goed onderbouwd HR-beleid en naar lokale autonomie en lokale verantwoordelijkheid. De Vlaamse minister bevoegd voor Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken zal de beheersovereenkomst met het Steunpunt onderhandelen, ondertekenen en meedelen aan de Vlaamse Regering.