Sectoraal akkoord 2020 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen

Volledig opschrift
Omzendbrief KB/ABB 2020/2 van 29 mei 2020 betreffende het sectoraal akkoord 2020 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen - uitvoeringsmodaliteiten
Status
Mededeling
Datum ministerraad
vrijdag 29 mei 2020
Omschrijving

Met deze omzendbrief geeft de Vlaamse Regering uitvoering aan het sectoraal akkoord voor de lokale en provinciale besturen zoals dat werd onderhandeld door de sociale partners en principieel werd goedgekeurd op de ministerraad van 10 april 2020. De kern van het sectoraal akkoord is een koopkrachtverhoging van globaal 1,1% vanaf 1 januari 2020 voor zowel de VIA als de niet-VIA personeelsleden. Vlaanderen stelt voor 2020 dan ook 446 miljoen aan VIA-middelen ter beschikking.