Print

Samenwerkingsakkoord personeel hulpverleningszones: standpuntbepaling

Soort
Beslissing Vlaamse Regering
Datum ministerraad
vrijdag 16 september 2016
Samenvatting

De Vlaamse Regering stemt in met het ontwerp van samenwerkingsakkoord tot uitvoering van het besluit over het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. Het ontwerp van samenwerkingsakkoord regelt onder andere de mobiliteit van het operationeel personeel tussen de verschillende hulpverleningszones van het koninkrijk en de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De minister-president zal dit standpunt meedelen aan de federale minister van Binnenlandse Zaken.