Print

Samenwerkingsakkoord erkende erediensten: voorontwerp van decreet

Soort
Beslissing Vlaamse Regering
Datum ministerraad
vrijdag 24 maart 2017
Samenvatting

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat instemt met het Samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest over de erkende plaatselijke geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten, waarvan de gebiedsomschrijving het grondgebied van meer dan één gewest bestrijkt. Het gaat om een beperkt aantal besturen, aangezien de organen van de diverse erediensten de grenzen van de geloofsgemeenschappen ook hebben aangepast aan de gewestgrenzen. In de praktijk is er enkel een probleem rond de beide kathedralen van het aartsbisdom Mechelen-Brussel (Sint-Rumoldus Mechelen en Sint-Michiel-en-Sint-Goedele Brussel) en de aartsbisschoppelijke residenties (Mechelen en Brussel). Om het probleem ten gronde op te lossen, moet er tegelijk met het samenwerkingsakkoord ook een oplossing komen voor de betwistingen uit het verleden, in de vorm van een dading. Intussen is een eerste dading afgesloten en een tweede geagendeerd. Over dit voorontwerp van instemmingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.