Print

Samenwerkingsakkoord erkende erediensten: definitieve goedkeuring

Soort
Beslissing Vlaamse Regering
Datum ministerraad
vrijdag 6 oktober 2017
Samenvatting

De Vlaamse Regering hecht haar definitieve goedkeuring aan het Samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de Duitstalige Gemeenschap over de erkende plaatselijke geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten, waarvan de gebiedsomschrijving het grondgebied van meer dan één gewest bestrijkt. Het gaat om een beperkt aantal besturen, aangezien de organen van de diverse erediensten de grenzen van de geloofsgemeenschappen ook hebben aangepast aan de gewestgrenzen. Ze hecht tevens haar goedkeuring aan het ontwerpdecreet dat instemt met dit samenwerkingsakkoord. Het ontwerpdecreet en het Samenwerkingsakkoord worden ingediend bij het Vlaams Parlement.