Print

Samenstelling Vlaamse adviescommissie Volksraadplegingen - Ministerieel besluit

Datum ministerraad
vrijdag 9 november 2018
Omschrijving

Nieuwe samenstelling van de Vlaamse adviescommissie voor volksraadplegingen Ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen