Print

Samenstelling lokale adviescommissie minimale levering elektriciteit, gas en water - Goedkeuring na advies van de Raad van State

Datum ministerraad
vrijdag 21 december 2018
Omschrijving

Het decreet over het lokaal bestuur stelt dat elk lokaal bestuur verplicht een Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) krijgt. Het BCSD behandelt individuele steundossiers en kan zowel leden van de raad voor maatschappelijk welzijn als externen bevatten, met als voorzitter een lid van de raad voor maatschappelijk welzijn. Die wijziging heeft een gevolg voor de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie over de minimale levering van elektriciteit, gas en water. De Vlaamse Regering wijzigt daarom, na advies van de Raad van State, definitief het besluit over de samenstelling en werking van deze commissie, zodat alle leden van het BCSD die betrokken zijn bij de individuele steundossiers, ook zetelen in de lokale adviescommissie. Dat biedt meer autonomie en keuzemogelijkheden aan de lokale besturen voor de samenstelling van de lokale adviescommissie, en garandeert de band met de individuele steundossiers.