Regiovorming: afbakening Limburg

Volledig opschrift
Regiovorming: afbakening Limburg
Status
Definitieve goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 4 februari 2022
Omschrijving

Op 12 maart 2021 keurde de Vlaamse Regering de afbakening van de referentieregio's en het vervolgtraject goed. Daarbij is beslist om een traject op te starten om op korte termijn de referentieregio's voor Limburg ​af te bakenen. In dat kader keurt de Vlaamse Regering nu de afbakening goed van 1 referentieregio Limburg en 3 subregio's in Limburg.