Projectsubsidie Vlaamse provincies voor investeringen in fietssnelwegen

Volledig opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2022 tot toekenning van een projectsubsidie aan de Vlaamse provincies voor investeringen in fietssnelwegen
Status
Definitieve goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 15 juli 2022
Omschrijving

Sinds de Coronacrisis zijn Vlamingen versneld overgestapt naar de fiets. Deze evolutie richting fiets moeten we niet alleen vasthouden maar uitdiepen. Daarom wil de Vlaamse Regering bijkomend investeren in fietsinfrastructuur, in het bijzonder in fietssnelwegen, die de ruggengraat vormen van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) in Vlaanderen.

De Vlaamse Regering keurt daarom een besluit goed dat de provincies de mogelijkheid biedt om subsidies aan te vragen voor investeringen in fietssnelwegen voor een totaal van 45 miljoen euro. Vlaanderen zal bij één euro die een provincie zelf investeert in nieuwe of verbeterde fietssnelwegen er één euro naast leggen om die investeringen verder te versterken.