Projectsubsidie fietsinfrastructuur Vlaamse gemeenten

Volledig opschrift
Projectsubsidie aan Vlaamse gemeenten voor fietsinfrastructuur
Status
Definitieve goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 8 juli 2022
Omschrijving

In het kader van het Relanceplan Vlaamse Veerkracht kent de Vlaamse Regering een projectsubsidie toe aan de Vlaamse gemeenten voor investeringen in fietsinfrastructuur, het zogenaamde Kopenhagenplan. Bij elke twee euro die een lokaal bestuur zelf investeert in nieuwe of verbeterde fietsinfrastructuur, legt de Vlaamse Regering er één euro naast om die investeringen verder te versterken.

Hiermee wil ze voor in totaal minstens 450 miljoen euro aan lokale investeringen in betere fietsfaciliteiten realiseren. Voor dit project is 150 miljoen euro voorzien uit de Relanceprovisie.