Projectsubsidie fietsinfrastructuur Vlaamse gemeenten

Volledig opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2021 tot toekenning van een projectsubsidie aan de Vlaamse gemeenten voor investeringen in fietsinfrastructuur
Status
Definitieve goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 26 februari 2021
Omschrijving

In het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht kent de Vlaamse Regering aan de Vlaamse gemeenten een projectsubsidie toe van 150 miljoen euro voor de ondersteuning van lokale investeringsprojecten rond fietsinfrastructuur. Meer concreet zal Vlaanderen bij elke twee euro die een lokaal bestuur investeert in nieuwe of verbeterde fietsinfrastructuur er één euro naast leggen om die investeringen verder te versterken. Zo wil ze bereiken dat er in totaal voor minstens 450 miljoen euro aan lokale investeringen gerealiseerd wordt in betere fietsfaciliteiten.