Plan Vlaamse Veerkracht: Gemeente zonder Gemeentehuis

Volledig opschrift
Oproepenkader voor het relanceprogramma 'Gemeente zonder Gemeentehuis'
Status
Mededeling
Datum ministerraad
vrijdag 9 juli 2021
Omschrijving

In het kader van de dienstverlening door de lokale besturen, krijgt de digitalisering een belangrijke boost. Het doel is dat bedrijven en burgers sneller en efficiënter hun administratieve verplichtingen kunnen afwerken, zonder rompslomp, zelfs zonder in een fysieke rij te staan. In het kader van het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht' hecht de Vlaamse Regering daarom haar goedkeuring aan het oproepenkader voor het relanceprogramma 'Gemeente zonder Gemeentehuis'. In een Gemeente zonder Gemeentehuis werken de gemeentelijke ambtenaren veel meer thuis of in coworkingspaces, bevindt data zich niet in fysieke dossierkasten maar in de digitaal toegankelijke infrastructuur, vindt de gemeenteraad op verschillende locaties plaats en worden attesten en diensten maximaal thuis of digitaal afgeleverd en behandeld. In 2021 en 2022 worden daarom oproepen gelanceerd, waarbij de lokale besturen worden uitgenodigd om maximaal gezamenlijk, onderbouwde en vernieuwende voorstellen in te dienen die, na selectie en jurering, begeleid en financieel ondersteund zullen worden tot operationele, opschaalbare en exemplarische voorbeelden voor andere lokale besturen. Hiervoor wordt 35 miljoen euro voorzien.