Print

Personeel hulpverleningszones: standpuntbepaling ontwerp koninklijk wijzigingsbesluit

Soort
Beslissing Vlaamse Regering
Datum ministerraad
vrijdag 10 maart 2017
Samenvatting

De Vlaamse Regering stemt in met het ontwerp van koninklijk wijzigingsbesluit over de nood- en interventieplannen en tot bepaling van de opdrachten en taken van civiele veiligheid, uitgevoerd door de hulpverleningszones en de operationele eenheden van de Civiele Bescherming. Het gaat om enkele kleine aanpassingen.