Print

Personeel hulpverleningszones: standpuntbepaling KB administratief statuut

Soort
Beslissing Vlaamse Regering
Datum ministerraad
vrijdag 28 april 2017
Samenvatting

De Vlaamse Regering stemt in met de wijziging van een koninklijk besluit dat het administratief statuut bepaalt van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. De wijziging betreft de diplomavoorwaarde om te bevorderen tot kolonel.