Print

Organisatie van een provinciale volksraadpleging - goedkeuring na advies van de Raad van State

Datum ministerraad
vrijdag 30 november 2018
Omschrijving

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief een uitvoeringsbesluit bij het Provinciedecreet goed over de organisatie van een provinciale volksraadpleging.