Organisatie van een provinciale volksraadpleging - Principiƫle goedkeuring m.h.o. op adviesaanvraag aan de Raad van State

Datum ministerraad
vrijdag 12 oktober 2018
Omschrijving

Na advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit keurt de Vlaamse Regering opnieuw principieel een uitvoeringsbesluit bij het Provinciedecreet goed over de organisatie van een provinciale volksraadpleging. Het uitvoeringsbesluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.