Organisatie van een provinciale volksraadpleging - Principiƫle goedkeuring m.h.o. op adviesaanvragen

Datum ministerraad
vrijdag 13 juli 2018
Omschrijving

De Vlaamse Regering keurt principieel een uitvoeringsbesluit bij het Provinciedecreet goed over de organisatie van een provinciale volksraadpleging. Het uitvoeringsbesluit wordt voor advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, daarna aan de Raad van State.