Print

Optimalisatie decreet over de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges

Soort
Beslissing Vlaamse Regering
Datum ministerraad
vrijdag 21 april 2017
Samenvatting

Het decreet over de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges (DBRC Decreet) trad in werking op 1 november 2014 en de dienst van de Vlaamse Bestuursrechtscolleges is ruim twee jaar operationeel. Op basis van de ervaring die intussen opgebouwd werd, werden de organisatie- en procedureregels in het DBRC Decreet en in het besluit van de Vlaamse Regering over de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges (Procedurebesluit) grondig geƫvalueerd met het oog op het verder stroomlijnen van die regelgeving. Na deze evaluatie en na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief haar Procedurebesluit met het oog op een nog meer oplossingsgerichte rechtsbedeling.