Ontwerp decreet zomerscholen

Volledig opschrift
Ontwerp van decreet over de organisatie van zomerscholen
Status
Definitieve goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 1 april 2022
Omschrijving

Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet over de organisatie van zomerscholen. Het decreet zorgt voor de structurele verankering van de zomerscholen en komt zo tegemoet aan het 'Plan voor een kwalitatief versterkt onderwijs in uitvoering van het relanceplan Vlaamse Veerkracht'. De leerachterstand wegwerken gebeurt in de scholen én tijdens de schooluren, maar aanvullend is het, zeker voor kwetsbare leerlingen, zinvol om extra leertijd te creëren en het leerverlies door het zomereffect te beperken. De zomerscholen kunnen dus vanaf nu elk jaar in de zomervakantie plaatsvinden, met een gevarieerd aanbod gekoppeld aan de onderwijsdoelen en het individueel onderwijstraject van de deelnemende leerlingen. Het ontwerpdecreet bepaalt wie een zomerschool kan organiseren en eraan kan deelnemen, en hoe de zomerscholen worden gesubsidieerd. Dit ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.