Ontwerp decreet instemming met overeenkomst inzake vervoer van lijken over land

Volledig opschrift
Ontwerp van decreet tot instemming met de overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk Belgiƫ, de regering van de Vlaamse gemeenschap, de regering van de Franse gemeenschap, de regering van de Duitstalige gemeenschap, de regering van het Vlaamse gewest, de regering van het Waalse gewest, de regering van het Brussels hoofdstedelijk gewest en de regering van de Franse Republiek inzake het vervoer van lijken over land, gedaan te Parijs op 9 maart 2020
Status
Definitieve goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 16 juli 2021
Omschrijving

Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet dat instemt met de overeenkomst tussen de federale regering, de gemeenschaps- en gewestregeringen en de Franse regering over het vervoer van lijken over land. Deze overeenkomst houdt een vereenvoudiging in van het verdrag van de Raad van Europa over grensoverschrijdend lijkenvervoer. De vereisten voor de doodskisten en de formaliteiten voor het grensoverschrijdend lijkenvervoer worden versoepeld. Deze versoepeling geldt niet wanneer het overlijden het gevolg is van bepaalde besmettelijke ziekten. Het ontwerp van instemmingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.