Ontwerp besluit Vlaamse Regering zomerscholen

Volledig opschrift
Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de procedure van indiening, goedkeuring en evaluatie van de projecten voor de organisatie van zomerscholen, en de wijze van toekenning van de projectsubsidies voor de organisatie van zomerscholen
Status
Principiële goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 1 april 2022
Omschrijving

De Vlaamse Regering keurt principieel het besluit goed dat de procedure bepaalt van indiening, goedkeuring en evaluatie van de projecten voor de organisatie van zomerscholen, en de wijze waarop deze projectsubsidies toegekend krijgen. Ze gaat tevens akkoord met de aanpak voor de oproep van de zomerscholen 2022 voor een totaalbudget van maximaal 10 miljoen euro. De zomerscholen worden structureel verankerd, om zeker voor kwetsbare leerlingen, extra leertijd te creëren en het leerverlies door het zomereffect te beperken. De zomerscholen kunnen daardoor vanaf nu elk jaar in de zomervakantie plaatsvinden.  De ministers bevoegd voor gelijke kansen en voor onderwijs zullen de projectoproep voor de zomerscholen 2022 lanceren en de projectsubsidie vastleggen. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.