Ontwerp besluit Vlaamse Regering procedure zwaarwichtige aanwijzingen van tekortkoming door besturen van de eredienst

Volledig opschrift
Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de procedure voor de beoordeling door de Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen van de ontvankelijkheid van de zwaarwichtige aanwijzingen van een tekortkoming door een bestuur van de eredienst ter uitvoering van artikel 19, zesde lid van het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021 en tot bepaling van de procedure voor de kennisgeving aan het representatief orgaan vermeld in artikel 19, derde lid van het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021
Status
Principiƫle goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 29 oktober 2021
Omschrijving

De Vlaamse Regering bepaalt principieel de procedure voor de beoordeling van de ontvankelijkheid van de zwaarwichtige aanwijzingen van een tekortkoming bij een bestuur van de eredienst door de Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen, en de procedure voor kennisgeving aan het representatief orgaan waarin bepaald wordt welke gegevens minstens moeten vermeld worden door de Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen. Over dit besluit wordt nog het advies ingewonnen van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, en daarna van de Raad van State.