Ontwerp besluit Vlaamse Regering nieuwe functieclassificatie VIA6-personeel

Volledig opschrift
Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over een nieuwe functieclassificatie bij lokale besturen en over aangepaste salarisschalen ter uitvoering van het Zesde Vlaams Intersectoraal akkoord van 30 maart 2021 voor de social/non-profitsectoren
Status
Principiële goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 28 januari 2022
Omschrijving

In uitvoering van het Zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA6) van 30 maart 2021 voor de social/non-profitsectoren en de protocollen afgesloten in comité C1, keurt de Vlaamse Regering principieel het besluit goed dat het mogelijk maakt voor personeelsleden in de publieke ouderensector om in te stappen in de functieclassificatie die werd afgesproken in het VIA6-akkoord. Ook personeelsleden die vanuit een lokaal bestuur ter beschikking gesteld worden in de private ouderensector of in de federale gezondheidssectoren, kunnen instappen in een nieuwe functieclassificatie volgens de protocollen afgesloten in de respectievelijke sector. Het besluit stelt ook nieuwe salarisschalen vast voor het verzorgend en logistiek personeel in de publieke thuiszorg en de kinderbegeleiders in de publieke kinderopvang.  Het besluit wordt nu voor onderhandelingen voorgelegd aan de sociale partners.