Ontwerp besluit Vlaamse Regering digitaal of hybride vergaderen provincies

Volledig opschrift
Ontwerp besluit van de Vlaamse Regering over de voorwaarden voor digitaal of hybride vergaderen voor de organen van de provincies
Status
Principiële goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 22 april 2022
Omschrijving

​De Vlaamse Regering keurt principieel het besluit goed met de voorwaarden voor het digitaal of hybride vergaderen voor de organen van de provincies. De vergaderingen van de provincieraad zijn in principe nog altijd fysiek, en kunnen enkel digitaal of hybride doorgaan onder de uitzonderlijke omstandigheden vermeld in het huishoudelijk reglement. De vergaderingen van de provincieraadscommissie en de deputatie kunnen digitaal of hybride plaatsvinden als dit in het huishoudelijk reglement is opgenomen. Door de voorwaarden voor digitaal of hybride vergaderen in een besluit te gieten, kunnen de organen sneller inspelen op veranderingen in het digitale landschap. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, en daarna van de Raad van State.