Print

Onteigening algemeen nut: definitieve goedkeuring ontwerp van decreet

Soort
Beslissing Vlaamse Regering
Datum ministerraad
vrijdag 21 oktober 2016
Samenvatting

Met de Zesde Staatshervorming heeft de bijzondere wetgever de gemeenschappen en de gewesten meer instrumenten in handen gegeven om een eigen beleid rond patrimoniumbeheer te voeren. Onteigeningen werden als een materiële bevoegdheid aan de gewesten overgedragen. De verplichting voor de gemeenschappen en de gewesten om de federale gerechtelijke procedure in acht te nemen werd door de bijzondere wetgever afgeschaft. Deze bevoegdheidsoverdracht vormt dan ook de ideale gelegenheid om het onteigeningsrecht in het Vlaamse Gewest te herbekijken en waar mogelijk te vereenvoudigen. In dit kader hecht de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet over onteigening voor het algemeen nut. Dit decreet stelt één overkoepelende onteigeningsregeling voor alle onteigeningen binnen het Vlaamse Gewest voorop. Er wordt een eenvormige, snelle en efficiënte procedure uitgewerkt die zowel in het belang van de overheid (projecten realiseren van algemeen belang) als dat van de burger (zekerheid over rechtspositie en een optimale rechtsbescherming) speelt. Er wordt geopteerd om enkel de onteigening van onroerende lichamelijke goederen en zakelijke rechten uit te werken. Het ontwerp van onteigeningsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.