Print

Omzendbrief voorzichtigheid jaar lokale verkiezingen

Soort
Mededeling aan de Vlaamse Regering
Datum ministerraad
vrijdag 22 september 2017
Samenvatting

Ontwerp van omzendbrief BB 2017/4: voorzichtig omspringen met beslissingen tijdens het jaar van de gemeenteraads-, stadsdistrictsraads- en provincieraadsverkiezingen en het gebruik van informatiemiddelen.