Print

Omzendbrief Transacties

Volledig opschrift
Omzendbrief KB/ABB 2019/33 van 3 mei 2019 betreft transacties van onroerende goederen door lokale en provinciale besturen en door besturen van de erkende erediensten
Status
Mededeling
Datum ministerraad
vrijdag 3 mei 2019
Omschrijving

Deze omzendbrief vervangt de omzendbrief BB 2010/02 van 12 februari 2010 tot vervreemding van onroerende  goederen door  de  provincies,  gemeenten, O.C.M.W.'s  en  besturen  van  de  erkende erediensten. Deze omzendbrief bevat richtlijnen over de procedure die de besturen moeten volgen bij het beheer van en de beschikking over hun onroerend patrimonium.