Omzendbrief toezicht

Volledig opschrift
Omzendbrief toezicht
Status
Definitieve goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 14 december 2018
Omschrijving

Bestuurlijk toezicht Ontwerp van omzendbrief KB / ABB 2018 /4: de hervorming van het bestuurlijk toezicht en de uitbreiding van de bekendmakingsplicht in het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en het Provinciedecreet van 9 december 2005