Omzendbrief KB 2020/01 overheidsopdrachten impact coronamaatregelen

Volledig opschrift
Omzendbrief KB 2020/01 van 10 april 2020 betreffende de impact van de coronamaatregelen op overheidsopdrachten
Status
Mededeling
Datum ministerraad
vrijdag 10 april 2020
Omschrijving

De snelle verspreiding van het coronavirus (COVID-19) en de overheidsmaatregelen om deze verspreiding in te perken hebben een impact op overheidsopdrachten, zowel op de plaatsing van nieuwe en reeds opgestarte overheidsopdrachten als op de uitvoering van lopende opdrachten.De omzendbrief KB 2020/01 geeft duiding bij de impact van de coronamaatregelen op overheidsopdrachten. Deze omzendbrief bevat aanbevelingen voor aanbestedende overheden, maatregelen ter ondersteuning van de opdrachtnemers die erop gericht zijn liquiditeitsproblemen te vermijden of te beperken, en aandachtspunten bij opdrachten in uitvoering.