Nota regiovorming

Volledig opschrift
Nota regiovorming – afbakening referentieregio’s en vervolgtraject
Status
Definitieve goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 12 maart 2021
Omschrijving

De Vlaamse Regering wil inzetten op regiovorming die van onderuit wordt opgebouwd en wordt gedragen door de lokale besturen. De burgemeesters vormen daarbij de spil. Op 9 oktober 2020 keurde de Vlaamse Regering een kadernota goed die de visie op regiovorming weergeeft en het kader  voor  de  verdere  aanpak  deze  regeerperiode. Voorliggende  nota voorziet  in  de definitieve afbakening van 17 referentieregio’s, die het afstemmingsniveau worden voor alle vormen van inter-gemeentelijke en bovenlokale samenwerking, en stelt het vervolgtraject vast.