Nota regiovorming

Volledig opschrift
Nota Regiovorming
Status
Definitieve goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 9 oktober 2020
Omschrijving

Zoals beschreven in het regeerakkoord wil de Vlaamse Regering inzetten op regiovorming die van onderuit wordt opgebouwd en wordt gedragen door de lokale besturen, met de burgemeesters als spil. In samenspraak met de lokale besturen wil de Vlaamse Regering toewerken naar een 13-tal referentieregio's waarbinnen alle vormen van intergemeentelijke en bovenlokale samenwerking kunnen plaatsvinden. Ze keurt daarvoor de nota goed met de principes en keuzes hierover. Over deze nota wordt het advies ingewonnen van de VVSG.