Print

Kostenbesluit lokale en provinciale verkiezingen

Soort
Beslissing Vlaamse Regering
Datum ministerraad
vrijdag 29 september 2017
Samenvatting

Op 14 oktober 2018 vinden de lokale en provinciale verkiezingen plaats. Volgens het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet bepaalt de Vlaamse Regering de vergoedingen voor de leden van de stem- en telbureaus en voor de behandeling en de verdeling van de kosten van de verkiezingen. De Vlaamse Regering keurt daarvoor, na advies van de Raad van State, definitief het besluit goed over de regeling van de kosten
voor de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen.