Print

Inwerkingtreding artikel 267 Gemeentedecreet: Audit Vlaanderen en klokkenluiders

Soort
Beslissing Vlaamse Regering
Datum ministerraad
vrijdag 31 maart 2017
Samenvatting

Artikel 267 van het Gemeentedecreet bepaalt dat Audit Vlaanderen toegang heeft tot alle informatie en documenten, en tot alle gebouwen, ruimtes en installaties van de geauditeerde besturen. Daarnaast bevat dat artikel een bescherming van ‘klokkenluiders’ bij lokale besturen. De Vlaamse Regering keurt nu, na advies van de Raad van State, definitief een besluit goed waardoor dit artikel 267 officieel in werking treedt.