Print

Integratie Stedenfonds in Gemeentefonds: definitieve goedkeuring ontwerpdecreet

Soort
Beslissing Vlaamse Regering
Datum ministerraad
vrijdag 16 september 2016
Samenvatting

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief een ontwerpdecreet goed dat het Stedenfonds integreert in het Gemeentefonds. Zo wordt de huidige aan voorwaarden verbonden financiering dus basisfinanciering. Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.