Print

GWH 7038- 1 mededeling

Datum ministerraad
vrijdag 21 december 2018
Omschrijving

Grondwettelijk Hof: rolnummer 7038 Beroep tot vernietiging van artikel 148 van het decreet van het VLaamse Gewest van 6 juli 2018 houdende wijziging van diverse bepalingen van het Provinciedecreet van 9 december 2005 , ingesteld door de heer Marc Van Damme en anderen

Meer informatie