Print

Gewestelijke ontvangers: bijdrage gemeenten - Goedkeuring na advies van de Raad van State

Datum ministerraad
vrijdag 26 oktober 2018
Omschrijving

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het besluit over de bijdrage van de gemeenten in de uitgaven voor de gewestelijke ontvangers. In dit besluit is een uitzonderingsmaatregel voorzien voor de kleinste besturen, zodat ze maar de helft van de kost voor de gewestelijke ontvanger betalen. De grens van 1000 inwoners voor de uitzonderingsmaatregel wordt opgetrokken naar 1500 inwoners, zodat de twee gemeenten die in het verleden een beroep deden op deze uitzonderingsmaatregel, dat kunnen blijven doen.